Velkommen til nye nettsider  Velkommen til nye nettsider
Friidrettsiden har lenge hatt en god, men litt gammeldags løsning med n3Sport. Vi har nå fått en ny og fresh layout på linje med resten av hovedlagene i Ull/Kisa.
 
En god del informasjon er lagt over fra de gamle sidene, men noe er kanskje ikke helt på plass ennå.
 
De gamle sidene funner du fortsatt her: link
 
En stor takk til Bodil Svinø og Bjørn Hytjanstorp for hjelpen til å etablere de nye sidene!
 
Mvh.
 
Hans Jørgen
 
 
Google Translate
select