UM Dagsprogram 2019

Dagsprogram

Følgende endring er gjort i forhold til UM reglementet:
  • Diskos G/J17 er lagt til søndag