UKI-karusellens 1. løp  UKI-karusellens 1. løp
Startkontigent for alle løp (ved påmelding innen 14.4.2012) betales til innen 14.04.2012
Barnekarusell kr. 150,-
Ungkarusell kr. 200,-
Gå- og mosjonskarusell kr. 325,-
Karusell for funksjonsh. kr. 150,-
Ordinær UKI-karusell kr. 350,-

Etteranmeldingsgebyr kr. 50,- ved påmelding løpsdagen (ikke barn/funksjonshemmede)

Enkeltløp kr. 100,- (ingen premiering)
 
Barnekarusell 0-9 år: 200 m bane
Ungkarusell 10-16: 600 m vei
Gå- og mosjonskarusell, ingen klasseinndeling: 3 km vei/terreng
Karusell for funksjonshemmede, ingen klasseinndeling: 2 km vei/terreng eller 200 m bane
Ordinær UKI-karusell 15-20 år, 21-34 år, veteraner: 1,5 km vei
 

Nils Kr. Wiig: nils.wiig@gmail.com 95083927

Bodil Anthi Svinø:bodilasvino@gmail.com 99521263

kontonr. 1606 10 29056
Google Translate
select