Treningsgrupper og trenere

Ull/Kisa Friidrett er i sterk vekst og vi er i dag en av Norges største friidrettsklubber.
Vi har tilbud til barn og ungdom fra 6 år og oppover.  For å kunne gi utøverne et best mulig tilbud er vi avhengige av flere frivillige.
Oppgavene er varierte og hvis du kunne tenke deg å hjelpe til, kontakter du Hans Jørgen Borgen på hjborgen@gmail.com
 
For å gi et best mulig tilbud til alle, deler vi inn i flere treningsgrupper. Gruppene er basert på alder, øvelser og ambisjonsnivå.
Hvis du er i tvil om hvilken gruppe du tilhører, kontakter du trenere.
 
 
 
Vi har følgende treningsgrupper:
 
Gruppe 6-9 år Basis
Denn gruppa trenes av våre utøvere; Sondre W. Liestøl, Amalie W. Liestøl, Fredrik Veiby, Hedda Tverås, Tina Moen og Tonje Moen.
Disse deler på treneroppgaven. 
 
Lek og allsidig trening vektlegges for å gi barna en indroduksjon til friidrettens mange øvelser. Trener mandager. 
 

Gruppe 10 – 12 år: Basis
Trenes av Torbjørn Liestøl og Jørgen Bakkerud. E-post tliestol@me.com
Treningene er varierte med innslag av kondisjon, styrke og bevegelighet. Samtidig trener vi på sprint, hopp, løp og kast i ulike varianter. Trener mandager og torsdager.
 

Gruppe 13 år og eldre: Basis
Her har vi dessverre ikke fått på plass trenere. Frem til dette er på plass er utøverne velkommen til å trene i våre øvrige grupper, sprint, distanse eller teknisk. 
Gruppen trener kondisjon og løping utendørs, og deretter styrke og spenst innendørs.
Gruppen passer for alle som ønsker å trene, men ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere. Trener inntil videre kun på mandag.
 

Gruppe 12 år og eldre: Sprint
Trenes av Frode Homb og Frank Øines
Gruppen er for utøvere som ønsker å trene sprint og hurtighet. Det legges opp til fellestreninger på mandager, torsdager og lørdager.
Utover dette legges det opp til individuelle treningsopplegg i samråd med trenere. Trener tirsdag og torsdag.
 

Gruppe 12 år og eldre: Teknisk trening (kast, høyde og lengde)
Trenes av Martin Hjeltnes og Lars Myhre. E-post martin.hjeltnes@hotmail.no eller lars.myhre@boligprodusentene.no
Gruppen er for utøvere som ønsker å trene og konkurrere innen kastøvelser.
Det er begrenset antall plasser, og utøvere trener i denne gruppen etter avtale med Martin. Trener tirsdag.
 

Gruppe 13 år og eldre: Distanse
Trenes av Marianne Opsahl, Thomas Nicolaisen, Hans Jørgen Borgen og Atle Karlsen Mortvedt. E-post hjborgen@gmail.com
Det er begrenset antall plasser, så nye utøvere tas inn etter samtale med trener. Fellestrening mandager, torsdager og lørdager. Utover dette i samråd med trener.
 

Gruppe 15 år og eldre: Teknisk
Trenes av Hilberg Nilssen. E-post anrehals@gmail.com
Gruppe for utøvere som ønsker å trene og konkurrere i tekniske øvelser. Nye utøvere tas inn etter samtale med trener.
 

Gruppe 16 og eldre: Stav/tresteg
Trenes av Runar Bålsrud og Ketil Rønneberg. E-post rbaal@online.no 
Gruppe for utøvere som ønsker å trene og konkurrere i stavhopp og tresteg. Nye utøvere tas inn etter samtale med trener.