Distanse
Vi ønsker å legge forholdene maksimalt til rette for distanseløperne med følgende tiltak:
● Ta med oss erfaringene fra 1500 m Elite på Jessheim som har en blitt en unik årlig happening for distanseløpere.
● Organiserer fartsholdere i alle løp i seniorklassene, så langt det er mulig.
● 17-19 år melder seg på i seniorklassene, men premieres i klassene 17 år og 18/19 år.

Lørdag 10. august Søndag 11. august
KS/MS
Østlandsmesterskapet
1500 m 800 m, 5000 m
J/G 18/19 år*1 3000 m
J/G 17 år*1 3000 m
J/G 16 år 3000 m
J/G 15 år 800 m 2000 m
J/G 14 år 600 m
J/G 13 år 600 m
J/G 12 år 600 m
J/G 11 år 600 m
J/G 10 år 600 m
J/G 7-9 år hinderløype
 
 
Påmelding her: