Norgeslekene Inne
 
 
 
 
HUSK FRIST FOR AVKRYSNING:
  • 1 TIME FØR START PÅ LØP
  • 15 MIN FØR ØVELSESTART I TEKNISKE ØVELSER  
 
 
Øvelsesprogram
 
 
Lengde er med satssone tom 13 år.
Hekkehøyder for for aldersbestemte i UM alder følger UM-reglene.
 
Påmelding
Påmeldingsavgift betales til konto 1606 10 29056 før stevnet. Husk å merke med klubb/utøver.

Etter at påmeldingsfristen har gått ut, kan etteranmelding sendes på e-post til ukifriidrett@gmail.com
Vi kan ikke garantere plass i alle øvelser/klasser. Ved etteranmelding må det påregnes dobbelt startkontingent.

10-14 år kr 90 per øvelse. For 6-9 år kr 220 for alle tre øvelsene.
15 år og eldre kr 110 per øvelse.
 
Ved løp ser vi oss nødt til å illegge en tilleggsavgift på kr 300 dersom man krysser seg av uten å møte til start. Tilleggsavgiften kan selvsagt unngås dersom man sier i fra til arrangør i god tid slik at heatene eventuelt kan justeres. 
 
 
Stafetter arrangeres slik:
6-10 år: 1. etp: 4x50 m
11-14 år: 1. etp: 70 m, 2. etp: 100 m, 3: etp: 200 m, 4: etp 230 m

Startkontingent stafett kr 200,-
 
6-10 år: løpes som 4*50 m i delte baner hele veien. Det brukes ikke vekslingsfelt men mottaker av pinnen skal stå ved ca. 150 m-, 100 m- og 50 m merket.
Det er G/J og mix klasse uten minimumskrav på kjønn.
 
11-14 år: 1. etp: 70 m, 2. etp: 100 m, 3: etp: 200 m, 4: etp 230 m.
Det er G/J og mix klasse uten minimumskrav på kjønn.
 
For påmelding stafetter send mail til ukifriidrett@gmail.com. Påmeldingsfristen for stafetter er frem til fredag 24. januar.

Lagoppsett for stafett skal leveres inn 1,5 timer før øvelsestart. Lagendringer etter det leveres fortløpende.
Lister legges ut på stevnekontoret. 
 
 
 
 
 
Nes Arena