NB! 
 
 
Vi har fått noen reaksjoner i ft at vi hadde for store grupper i enkelte øvelser.
Vi har derfor gjort noen justeringer, gruppene er splittet. 
Kollisjoner i øvelser er ikke til å unngå men vi som arrangør vil være så fleksibel som mulig slik at alle får delta i de øvelser de er påmeldt i.


Lørdag
Lengde uten tilløp grop 1
M50-54 oppsatt kl 12:10 flyttes til 12:45
M75-79, M80-85 og M85-89 oppsatt kl 13:15 flyttes til 13:50
M70-74 oppsatt kl 13:15 skal hoppe i grop 1 og ikke 2 som skrevet tidligere
M55-59 oppsatt kl 14:25 flyttes til 15:00

Høyde uten tilløp
M75-79, M80-85 og M85-89 oppsatt kl 12:15 flyttes til 13:05

Søndag
Høyde stativ 2 kl 12:35 utgår, splitter aldersklassene:
    M65-69 og 70-74  flyttes til start kl 13:00
    M75-79, 80-84 og 85-89 flyttes til kl 14:00
Tresteg grop 2 M80-84 og M85-89oppsatt kl 12:55 flyttes til kl 14:20

 
 
 
 
 
For løpsøvelsene er det avkryssing/opprop en time før øvelsesstart.
Vi legger ut krysselister for søndagens øvelser lørdag ettermiddag.
 
For tekniske øvelser er opprop på øvelsesstedet senest 10 minutter før øvelsesstart.
 
 
Vi gjør oppmerksom på at om en utøver krysser seg av ved opprop og ikke starter vil denne utøveren ikke kunne starte i senere øvelser.