Ull/Kisa IL Friidrett

Nes Arena


 
 • Nes Arena er 98 meter lang og 53 meter bred. I tillegg kommer et tilstøtende bygg med kontorer, sosialt rom etc på ca.400 kvadratmeter grunnflate i 2 etasjer.
 • Friidrettshall: 200-meter rundbane, 60 meter sprintbane, anlegg for lengde, høyde, stavsprang og kast.
 • Flerbrukshall: I midten er det en flate i håndballstørrelse som med nedsenkbare nett kan deles opp i 3 mindre baner.
 • Klatrevegg, 20 meter bred og opp til 15 meter høy. Buldrevegg ca 6 meter bred og 4 meter høy.
 • Treningssenter med utstyr som vil være tilgjengelig for hallens brukere men også for beboere i regionen.
 • Klubbrom/”grendelokale” på ca 100 m2 som kan leies ut til arrangementer
 • Møterom, kontorer, kafé/kiosk med kjøkken, lager etc.
NM-øvelser
 • 60 meter
 • 60 meter hekk
 • 200 meter
 • 800 meter
 • 1500 meter
 • 3000 meter
 • 3000 meter kappgang
 • 4x200 meter stafett
 • Høyde
 • Høyde uten tilløp
 • Lengde
 • Lengde uten tilløp
 • Tresteg
 • Stav
 • Kule
 • Vektkast (utendørs)