Innkalling til årsmøte 2017  Innkalling til årsmøte 2017
Jessheim 23.01.2017
 
Til medlemmer i Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Innkalling til årsmøte i Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Styret innkaller med dette til årsmøte i Ullensaker/Kisa IL Friidrett.
 
 
Årsmøtet avholdes 28. februar 2017 kl. 19.00 på Jessheim stadion (tidligere UKI Arena).
 
 
Saker som ønskes behandlet må sendes styret skriftlig senest 13. februar pr mail bodilasvino@gmail.com eller til Ull/Kisa IL friidrett, postboks 333, 2051 Jessheim. 
 
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden www.ullkisafriidrett.no
 
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
 
Med vennlig hilsen
 
 
Styret 
Google Translate
select