Ekstraordinært årsmøte  Ekstraordinært årsmøte
 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Ull/Kisa IL friidrett 

Torsdag 12. mars 2015 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i kafeteriaen i UKI Arena

I hht. vedtak under klubbens ordinære årsmøte 12. februar innkalles det til ekstraordinært årsmøte:

Sakliste

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
2.         Godkjenne innkallingen, sakliste

3.         Velge dirigent, referent  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.         Foreta følgende valg:

a) Leder

b) 2 revisorer


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 
Google Translate
select