Distanse

 
 
 
 
 
Vi ønsker å legge forholdene maksimalt til rette for distanseløperne med følgende tiltak:
● Ta med oss erfaringene fra 1500 m Elite på Jessheim som har en blitt en unik årlig happening for distanseløpere.
 
● Organiserer fartsholdere i alle løp i seniorklassene, så langt det er mulig.
● 17-19 år melder seg på i seniorklassene, men premieres i klassene 17 år og 18/19 år.